PUIDULAKK 10/45/90

Kategorija:

Aprašymas

Savybės

Lakas medienai, vidaus ir išorės darbams.

  • Lengvai lakuojasi ir tolygiai pasiskirsto, suformuoja lygų paviršių.
  • Tvirta, kieta danga, ypatingai atspari trinčiai.
  • Sudėtyje yra UV-filtras.
  • Suformuoja nusidėvėjimui atsparų paviršių.
  • Puidulakk 10 yra tiksotropinis (nenuvarvantis) lakas, todėl juo ypač patogu lakuoti vertikalius paviršius.
  • Paviršius atsparus vandens bei buitinių chemikalų poveikiui.
  • Tonavimas pagal Eskarocolor sistemą (Wood Color spalvų gama).

Leistinas lakiųjų dalelių kiekis produkte (pogrupis A/i) 500g/l (2010). Maksimalus lakiųjų dalelių kiekis produkte <500 g/l.

Blizgumas

Matinis (apie 10) pagal ISO 2813.

Pusiau blizgus (apie 45) pagal ISO 2813.

Blizgus (apie 90) pagal ISO 2813.

Paskirtis

Uretanalkidinis lakas, skirtas vidaus ir išorės darbams: baldų elementai, langų rėmai, durys, grindys, valtys ir t.t.

Lakuojamų paviršių tipai

Nauji ir anksčiau lakuoti mediniai paviršiai.

Kokybės standartas

ISO 11 998, ISO 2813 – ilgaamžiškumo ir blizgumo parametrų matavimo metodai.

LOJ (lakieji organiniai junginiai) – kiekis pagal Europos Sąjungos direktyvą 2004/42/CE.

Kokybės produktus ir paslaugas garantuoja kokybės valdymo sistema ISO 9001.

Paviršiaus paruošimas Nuo paviršiaus nuvalyti riebalus, dulkes bei nešvarumus. Nuo anksčiau lakuoto paviršiaus nuvalyti atsisluoksniavusius senojo lako likučius bei nušlifuoti iki matinio atspalvio. Kietosios medienos naująjį paviršių nuvalyti vaitspiritu. Medienos drėgnumas negali būti didesnis nei 20%.
Lakavimas Laką gerai išmaišyti. Atvirus paviršius gruntuoti lako ir vaitspiritu mišiniu, santykiu 5:1. Paviršius, veikiančius atmosferos poveikio, padengti mišiniu Aura Biostop ir užlakuoti atskiestu laku. Paviršių lakuoti plonu sluoksniu 2 - 3 kartus. Paskutinį sluoksnį dengti netonuotu laku. Rekomenduojama lengvą tarpinių lako sluoksnių šlifavimą. Pakartotinį lakavimą atlikti po paros.
Darbo įrankiai Volelis, lakui skirtas teptukas, purkštuvas. Po darbo įrankius valyti vaitspiritu.
Lakavimo sąlygos Lakuoti esant didesnei nei +50C temperatūrai ir santykinei oro drėgmei ne žemesnei kaip 80%.
Skiediklis Vaitspiritas
Išeiga (1 sluoksniui) 12 – 14 m2/l
Džiūvimo laikas Nuo dulkių – 4 val., pilna džiūvimo trukmė – 18 val. esant +200C temperatūrai ir 50% santykinei oro drėgmei. Atsparus trynimui paviršius tampa po 2 savaičių.
Tonavimas Eskarocolor sistema (Wood Color spalvų gama).
Rišamosios medžiagos tipas Uretan – alkidas
Tankis Apie 0,9 kg/l
Sausų dalelių kiekis Apie   50%
Saugojimo sąlygos 5 metai sandarioje, gamyklinėje taroje, vėsioje vietoje.
Atsargumo priemonės Sudėtyje yra pramoninio benzino-tirpiklio, kobalto karboksilato metil-etilketoksimo. Gali sukelti alergiją. Degus. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Vengti garų įkvėpimo. Vengti patekimo ant odos. Nurijus chemikalų nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam pakuotę arba etiketę. Naudoti gerai vėdinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų vietas.
Lakiųjų dalelių kiekis Leistinas lakiųjų dalelių kiekis produkte (pogrupis A/i): 500g/l (2010).Maksimalus lakiųjų dalelių kiekis produkte <500 g/l.