MANNITARPENTIN

 

Natūralus terpentinas iš pušų sakų

  • Geriausias skiediklis aliejams, aliejiniams ir alkidiniams dažams, lakams, dervoms ir kt., medžiagoms
  • Tolygiai pasiskirsto paviršiuje
  • Porėtuose paviršiuose giliau įsigeria
  • Išdžiūvusios spalvintos medžiagos sudaro vientisą atspalvį
Kategorija:

Aprašymas

Panaudojimo sritis
Naudojamas kaip skiediklis aliejams, aliejiniams ir alkidiniams (pentaftaliniams) dažams, lakams ir impregnavimo priemonėms, dervoms ir kitoms medžiagoms, aliejaus pagrindu. Taip pat naudojamas įvairių paviršių dėmių pašalinimui, valymui ir nuriebalinimui.
Paviršiaus paruošimas
Terpentinas yra geriausias skiediklis aliejams, aliejiniams ir alkidiniams (pentaftaliniams) dažams, lakams ir impregnavimo priemonėms, dervoms ir kitoms medžiagoms, aliejaus pagrindu, nes dėl lėto skiediklio garavimo dažai ir lakai geriau pasiskirsto paviršiuje, o porėtuose paviršiuose giliau įsigeria. Išdžiuvusios spalvintos medžiagos sudaro vientisą atspalvį.
Saugojimo sąlygos
2 metai sandariai uždarytoje gamyklinėje taroje, vėsioje vietoje. Atsparus šalčiui.
Atsargumo priemonės
Kenksmingas. Pavojingas aplinkai. Degus. Vengti įkvėpti, sąlyčio su oda ir praryti. Dirgina akis ir odą. Susilietus su oda, gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą (alergiją). Vengti įkvėpti, nes gali pažeisti plaučius. Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti cheminių medžiagų patekimo ant odos ir į akis. Dėvėti atitinkamus apsauginius rūbus ir pirštines. Dirbti gerai vėdinamose patalpose. Vengti cheminių medžiagų patekimo į aplinką. Laikytis saugos reikalavimų/priemonės techninio aprašymo. Nurijus chemikalų nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam pakuotę arba etiketę. Produkto pakuotė, pavojingosios skystosios atliekos šalinamos pagal vietos priimtus įstatymus.

Paviršiaus paruošimas Terpentinas yra geriausias skiediklis aliejams, aliejiniams ir alkidiniams (pentaftaliniams) dažams, lakams ir impregnavimo priemonėms, dervoms ir kitoms medžiagoms, aliejaus pagrindu, nes dėl lėto skiediklio garavimo dažai ir lakai geriau pasiskirsto paviršiuje, o porėtuose paviršiuose giliau įsigeria. Išdžiuvusios spalvintos medžiagos sudaro vientisą atspalvį.
Saugojimo sąlygos 2 metai sandariai uždarytoje gamyklinėje taroje, vėsioje vietoje. Atsparus šalčiui.
Atsargumo priemonės Kenksmingas. Pavojingas aplinkai. Degus. Vengti įkvėpti, sąlyčio su oda ir praryti. Dirgina akis ir odą. Susilietus su oda, gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą (alergiją). Vengti įkvėpti, nes gali pažeisti plaučius. Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti cheminių medžiagų patekimo ant odos ir į akis. Dėvėti atitinkamus apsauginius rūbus ir pirštines. Dirbti gerai vėdinamose patalpose. Vengti cheminių medžiagų patekimo į aplinką. Laikytis saugos reikalavimų/priemonės techninio aprašymo. Nurijus chemikalų nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam pakuotę arba etiketę. Produkto pakuotė, pavojingosios skystosios atliekos šalinamos pagal vietos priimtus įstatymus.