KRUNTEX (KATTOALKYDI)

 

Matinis alkidinis tiksotropinis gruntas

 • Sustiprina silpnus paviršius
 • Pagerina dažų sukibimą su paviršiumi
 • Sumažina dažų sąnaudas galutiniam sluoksniui
Kategorija:

Aprašymas

Savybės

Matinis, tiksotropinis, alkidinis gruntas vidaus darbams.

 • Patogu dažyti.
 • Nevarva, paviršius tampa lygus.
 • Izoliuoja nikotino ir nutekėjusio vandens pėdsakus.
 • Sustiprina kreidinius ir dulkėtus paviršius.
 • Lengvai valosi.
 • Sumažina apdailos dažų sąnaudas.
 • Gali būti uždažomi vandens pagrindo dažais.
 • Sudėtyje esančio vaitspirito kvapas silpnas.
 • Leistinas maksimalus LOJ kiekis produkte (pogrupis g) 350 g/l.
  Maksimalus LOJ kiekis produkte <350 g/l.

Blizgumas

Matinis (apie 6) pagal ISO 2813.

Paskirtis

Skirtas gruntuoti sienas ir lubas sausose ir drėgnose patalpose. Galima naudoti kai izoliuojantį dažą paviršiams, suteptiems nikotinu, suodžiais ar vandens nutekėjimais. Vidaus darbams.

Dažomų paviršių tipai

Nauji arba anksčiau dažyti, tinkuoti, glaistyti, plytiniai ir betoniniai paviršiai, taip pat MDP, MPP ir mediniai paviršiai. Seni dažyti paviršiai arba kalkėmis balintos vietos.

Kokybės standartas

ISO 11 998, ISO 2813 – ilgaamžiškumo ir blizgumo parametrų matavimo metodai..

LOJ (lakieji organiniai junginiai) atitinkantys ES direktyvas 2004/42/CE.

Kokybės produktus ir paslaugas garantuoja kokybės valdymo sistema ISO 9001 Eskaro AS.

Išeigos skaičiuoklėPlotas (m2)


Reikės:

l
Paviršiaus paruošimas Dažomas paviršius turi būti nuvalytas nuo purvo, dulkių ir riebalų. Nuo paviršiaus nuvalyti atsilupusius dažus, kalkes ir kreidą. Rekomenduojama paviršių nuplauti 2 - 5 % sodos tirpalu ar plovikliu, kurio sudėtyje yra amonio tirpalo, po to nuplauti vandeniu ir leisti išdžiūti. Kietus, blizgius paviršius nušlifuoti iki matiškumo. Įtrūkimus ir pažeidimus glaistyti glaistu iš serijos FILLER, nušlifuoti ir nuvalyti dulkes.
Gruntavimas Dažyti teptuku, voleliu ar purkštuvu 1 - 2 sluoksniais. Dažant voleliu ar teptuku dažų neskiesti ir nemaišyti. Jei dažai buvo sumaišyti, pvz.: sutonuoti, reikia leist dažams nusistovėti iki želės konsistencijos. Dažant purškimo būdu, dažus galima skiesti vaitspiritu iki 10% tūrio.
Darbo įrankiai Teptukas, volelis arba purkštuvas.
Tepimo sąlygos Dažymo ir džiūvimo temperatūra ne žemesnė nei +50C, o santykinis oro drėgnumas ne daugiau 80%.
Skiediklis Vaitspiritas
Išeiga (1 sluoksniui) 6 - 12 m2/l
Džiūvimo laikas Nuo dulkių - 2 valandos, antrą sluoksnį galima dažyti po 18 valandų.
Saugojimo sąlygos 5 metai, sandariai uždarytoje taroje. Saugoti nuo šalčio!
Atsargumo priemonės Degus. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas). Vengti patekimo ant odos. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Lakiųjų dalelių kiekis Leistinas lakiųjų dalelių kiekis produkte (pogrupis A/g(7)): 350g/L (2010).Maksimalus lakiųjų dalelių kiekis produkte: <350 g/L