DENATŪRUOTAS SPIRITAS

Naudojamas įvairių paviršių dėmių pašalinimui.

  • Galima naudoti grilio uždegimui.
  • Skirtas nuvalyti tepalo ir alyvų dėmėms.
  • Naudojamas kaip skiediklis lakams ir beicams.
  • Negalima gerti!
Kategorija:

Aprašymas

Naudojamas įvairių paviršių dėmių pašalinimui, valymui, dezinfekcijai ir

Panaudojimo sritis

nuriebalinimui, primusų ir spiritinių lempų užpildymui, grilio uždegimui.

Naudojamas kaip skiediklis lakams ir beicams.

Išvaizda

Bespalvis, skaidrus skystis.

Tankis

0,86 kg/l.

Saugojimo sąlygos

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje

vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

Dėmesio! Skystis ir garai labai degūs. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių,

karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Laikyti

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Mūvėti

apsaugines pirštines, vilkėti apsauginius drabužius, naudoti akių ir veido

apsaugos priemones. Patekus ant odos (arba plaukų): Nedelsiant nusivilkti

Atsargumo priemonės

visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba skalauti po dušu. Gaisro

atveju: Naudoti sausus cheminius miltelius ABC. Naudoti apsaugą nuo galimo

sprogimo elektros laiduose, ventiliacijos angose, apšvietimo šaltiniuose ir kt.

įrenginiuose. Nepilti į kanalizaciją. Vengti patekimo į aplinką. Šalinti kaip

cheminius likučius, vadovaujantis atitinkamais regiono atliekų tvarkymo teisės

aktais. Skystos atliekos turi būti perduotos į pavojingų atliekų surinkimo

punktą. Sudžiūvę likučiai gali būti išmetami į komunalinių atliekų konteinerį.

Techninė informacija

Naudojamas įvairių paviršių dėmių pašalinimui, valymui, dezinfekcijai ir Panaudojimo sritis nuriebalinimui, primusų ir spiritinių lempų užpildymui, grilio uždegimui. Naudojamas kaip skiediklis lakams ir beicams. Išvaizda Bespalvis, skaidrus skystis. Tankis 0,86 kg/l. Saugojimo sąlygos Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Dėmesio! Skystis ir garai labai degūs. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Mūvėti apsaugines pirštines, vilkėti apsauginius drabužius, naudoti akių ir veido apsaugos priemones. Patekus ant odos (arba plaukų): Nedelsiant nusivilkti Atsargumo priemonės visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba skalauti po dušu. Gaisro atveju: Naudoti sausus cheminius miltelius ABC. Naudoti apsaugą nuo galimo sprogimo elektros laiduose, ventiliacijos angose, apšvietimo šaltiniuose ir kt. įrenginiuose. Nepilti į kanalizaciją. Vengti patekimo į aplinką. Šalinti kaip cheminius likučius, vadovaujantis atitinkamais regiono atliekų tvarkymo teisės aktais. Skystos atliekos turi būti perduotos į pavojingų atliekų surinkimo punktą. Sudžiūvę likučiai gali būti išmetami į komunalinių atliekų konteinerį.