AHJUVARV

3_year_5_35c1_52_52_5_100 appl_all10_52_52_5_100 cover6_10_52_52_5_100 dry1_2_52_52_5_100 glow7_52_52_5_100 no_cold_52_52_5_100 pr2_52_52_5_100 water_52_52_5_100

Dažai krosnims ir kaminams

  • Dažų sudėtyje yra antikorozinių pigmentų
  • Dažyti paviršiai atsparūs iki +120 °C temperatūros
  • Pagreitintas džiūvimo laikas
Kategorija:

Aprašymas

Panaudojimo sritis
Dažai skirti krosnių ir židinių metalinėms pertvaroms ir detalėms,
kaminams ir vamzdžiams veikiamiems karščio iki 120 °C temperatūros. Nerekomenduojama dažyti krosnių durelių, grotelių, angų ir kitų elementų, kurie yra karštesni.
Savybės
Pusiau blizgantys, pagreitinto džiūvimo laiko dažai. Sudėtyje yra efektyvių antikorozinių pigmentų ir medžiagų, stabdančių korozijos, pažeidžiančios dengiamojo sluoksnio sukibimą prie metalo atsiradimą.
Blizgumas
Pusiau blizgantys (60)
Paviršiaus paruošimas
Nuo dažomo paviršiaus nuvalyti nešvarumus, druskas, tepalus. Paviršius, paveiktus korozijos ir atsisluoksniavusius dažus kruopščiai nuvalyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Prieš dažant anksčiau gruntuotą paviršių, pašalinti defektus gruntiniame sluoksnyje.
Dažymas
Prieš dažant gerai išmaišyti dažus. Norint išvengti atspalvio neatitikimo dažant vientisą paviršių, rekomenduojama pakankamą kiekį dažų išsimaišyti vienoje talpoje. Dažyti 1 – 2 sluoksniais teptuku, voleliu smulkiais plaukeliais arba pulivezatoriumi (diametras 0,011“ – 0,015“). Prieš dažant pulivezatoriumi dažus atskiesti vaitspiritu iki atitinkamo tąsumo (beoriui purkštuvui – 5-10%, tradiciniam – 10-15%). Laikas tarp sluoksnių dengimo priklauso nuo dažų sluoksnio storio ir trunka 6 – 10 val. Pilnas išdžiūvimas – 24 val. (esant +15…+30 °C). Gruntuotą paviršių dažyti tik visiškai išdžiūvus gruntui.
Darbo įrankiai
Volelis, teptukas, purkštuvas. Po darbo įrankius valyti vaitspiritu.
Dažymo sąlygos
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas. Oro ir dažomo paviršiaus temperatūra ne žemesnė +5 °C, oro drėgnumas ne mažesnis 80%. Nerekomenduojama dažyti paviršių, kurių temperatūra aukštesnė nei +35 °C.
Spalva
Juoda, pilka, ruda, smėlinė
Skiediklis
Vaistpiritas
Išeiga (1 sluoksniui)
9 – 12 m²/ltr
Džiūvimo laikas
Nuo dulkių – 2 val., antro sluoksnio dažymas – po 10 val., esant +20 °C temperatūrai
Tankis
Apie 1,2 kg/l
Sausų dalelių kiekis
Apie 65%
Sudėtis
Alkidinis lakas, titano dioksidas (tik A bazėje), užpildai, antikoroziniai pigmentai, papildai, desikantai, vaitspiritas.
Saugojimo sąlygos
5 metai vėsioje patalpoje, sandariai uždarytoje taroje, esant iki +30 °C temperatūrai
Atsargumo priemonės
Gali sukelti alergiją. Degūs. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Vengti patekimo ant odos. Kilus gaisrui naudoti gesintuvus: pūtų, miltelių arba angliarūgštės. Negesinti vandeniu! Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Nepilti į kanalizaciją, vengti patekimo į divožemį, vandens telkinius, gruntinius vandenis. Tuščią tarą priduoti į surinkimo punktą, o skystą likutį į pavojingų atliekų surinkimo punktą.

 

Išeigos skaičiuoklėPlotas (m2)


Reikės:

l

Paviršiaus paruošimas

Nuo dažomo paviršiaus nuvalyti nešvarumus, druskas, tepalus. Paviršius, paveiktus korozijos ir atsisluoksniavusius dažus kruopščiai nuvalyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Prieš dažant anksčiau gruntuotą paviršių, pašalinti defektus gruntiniame sluoksnyje.

Dažymas

Prieš dažant gerai išmaišyti dažus. Norint išvengti atspalvio neatitikimo dažant vientisą paviršių, rekomenduojama pakankamą kiekį dažų išsimaišyti vienoje talpoje. Dažyti 1 - 2 sluoksniais teptuku, voleliu smulkiais plaukeliais arba pulivezatoriumi (diametras 0,011“ – 0,015“). Prieš dažant pulivezatoriumi dažus atskiesti vaitspiritu iki atitinkamo tąsumo (beoriui purkštuvui – 5-10%, tradiciniam – 10-15%). Laikas tarp sluoksnių dengimo priklauso nuo dažų sluoksnio storio ir trunka 6 - 10 val. Pilnas išdžiūvimas – 24 val. (esant +15...+300C). Gruntuotą paviršių dažyti tik visiškai išdžiūvus gruntui.

Darbo įrankiai

Volelis, teptukas, purkštuvas. Po darbo įrankius valyti vaitspiritu.

Dažymo sąlygos

Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas. Oro ir dažomo paviršiaus temperatūra ne žemesnė +50C, oro drėgnumas ne mažesnis 80%. Nerekomenduojama dažyti paviršių, kurių temperatūra aukštesnė nei +350C.

Spalva

Juoda, pilka, ruda, smėlinė

Skiediklis

Vaistpiritas

Išeiga (1 sluoksniui)

9 - 12 m2/ltr

Džiūvimo laikas

Nuo dulkių – 2 val., antro sluoksnio dažymas – po 10 val., esant +200C temperatūrai

Sudėtis

Alkidinis lakas, titano dioksidas (tik A bazėje), užpildai, antikoroziniai pigmentai, papildai, desikantai, vaitspiritas.

Tankis

Apie 1,2 kg/l

Sausų dalelių kiekis

Apie 65%

Saugojimo sąlygos

5 metai vėsioje patalpoje, sandariai uždarytoje taroje, esant iki +300C temperatūrai

Atsargumo priemonės

Gali sukelti alergiją. Degūs. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Vengti patekimo ant odos. Kilus gaisrui naudoti gesintuvus: pūtų, miltelių arba angliarūgštės. Negesinti vandeniu! Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Nepilti į kanalizaciją, vengti patekimo į divožemį, vandens telkinius, gruntinius vandenis. Tuščią tarą priduoti į surinkimo punktą, o skystą likutį į pavojingų atliekų surinkimo punktą.

Likučių utilizavimas

Sudžiūvusius dažus galima utilizuoti kaip buitines šiukšles, o tarą priduoti antriniam perdirbimui arba utilizuoti kaip buitines šiukšles.

Lakiųjų dalelių kiekis

Leistinas lakiųjų dalelių kiekis produkte (pogrupis i): 500g/l (2010). Maksimalus lakiųjų dalelių kiekis produkte <500g/l.