ACCORD METALL

dry_10_hour_52_52_5_100 gloss_60_52_52_5_100 kist_valil_raspilitel_5_35_52_52_5_100 pr4_52_52_5_100 rashod_9_12_52_52_5_100 rastvoritel_52_52_5_100

Pusiau blizgūs dažai metalui

 • Dažų sudėtyje yra antikorozinių pigmentų
 • Sudėtyje nėra chromo ir švino junginių
 • Trumpesnis džiūvimo laikas
Kategorija:

Aprašymas

Savybės

Alkidiniai dažai, skirti metaliniams paviršiams dažyti viduje ir išorėje.

 • Gerai išlygina duobutes, suformuoja tolygų, pusiau blizgantį paviršių.
 • Puikiai dengia.
 • Rekomenduojama dažyti vieno sluoksnio sistema.
 • Sudėtyje nėra chromo ir švino junginių.
 • Greitas džiūvimas.
 • Spalvos ir blizgumo stabilumas.
 • Atsparus nusidėvėjimui – atspari danga trinčiai, nešvarumams, aliejams, taip pat nuolatiniam drėgnam valymui.
 • Dažų sudėtyje yra efektyvių korozijai atsparių pigmentų, kurie neleidžia po dažais atsirasti korozijai.
 • Sudėtyje silpnas vaitspirito kvapas.
 • Leistinas maksimalus LOJ kiekis produkte (pogrupis i) 500 g/l.
  Maksimalus LOJ kiekis produkte ≤500 g/l.

Blizgumas

Pusiau blizgus (apie 60) pagal ISO 2813

Paskirtis

Skirtas vidaus ir išorės metaliniams paviršiams ir konstrukcijoms, durims, vamzdžiams, kopėčioms, metalinėms tvoroms, strypams (grotelėms) ir kitiems metaliniams paviršiams.

Dažomų paviršių tipai

Metaliniai paviršiai

Kokybės standartas

ISO 11 998, ISO 2813 – ilgaamžiškumo ir blizgumo parametrų matavimo metodai..

LOJ (lakieji organiniai junginiai) atitinkantys ES direktyvas 2004/42/CE.

Kokybės produktus ir paslaugas garantuoja kokybės valdymo sistema ISO 9001 Eskaro AS.

Išeigos skaičiuoklėPlotas (m2)


Reikės:

l

Paviršiaus paruošimas

Nuo dažomo paviršiaus pašalinti purvą, druskas, tepalus ir kitus nešvarumus. Korozijos pažeistas vietas ir atsisluoksniavusius dažus pageidautina pašalinti smėliavimo būdu (ne mažiau Sa2 pagal ISO 8501-1) arba kruopščiai nuvalyti rankiniu arba mechaniniu būdu. Prieš dažant anksčiau gruntuotus paviršius pašalinti defektus atsiradusius gruntuotame paviršiuje.

Dažymas

Prieš dažant gerai išmaišyti. Norint išvengti atspalvių skirtumo dažant didelius paviršius rekomenduojama dažus maišyti vienoje taroje. Dažyti vienu – dviem sluoksniais teptuku, trumpo plauko voleliu arba purkštuvu (beorio purkštuvo antgalis 0,011” - 0,015“). Dažant purkštuvu dažus skiesti vaitspiritu iki darbinio klampumo 5 - 10% dažų tūrio, o dažant teptuku iki 10 - 15 % dažų tūrio.

Darbo įrankiai

Volelis, teptukas, purkštuvas. Po darbo įrankius valyti vaitspiritu.

Dažymo sąlygos

Dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus. Paviršiaus ir oro temperatūra ne žemesnė kaip +50C. Santykinė oro drėgmė ne žemesnė 80%. Nerekomenduojama dažyti paviršius, kurių temperatūra aukštesnė kaip +350C. Dažant vengti kaitrios saulės ir lietingo oro.

Skiediklis

Vaitspiritas

Išeiga (1 sluoksniui)

9 – 12 m2/l

Džiūvimo laikas

Esant +200C oro temperatūrai ir 80% santykinei oro drėgmei nuo dulkių

2 valandos, visiškas dangos išdžiūvimas iki 10 valandų.

Tonavimas

ESKAROCOLOR sistema, bazės A ir TR

Sudėtis

Alkidinis lakas, titano dioksidas (tik A bazėje), užpildai, antikoroziniai pigmentai, papildai, desikantai, vaitspiritas.

Rišamosios medžiagos tipas

Modifikuota alkidinė derva

Tankis

Apie 1,2 kg/l

Sausų dalelių kiekis

Apie 65%

Saugojimo sąlygos

5 metai sandariai uždarytoje gamyklinėje taroje iki +300C temperatūros.

Atsargumo priemonės

Gali sukelti alergiją. Degūs. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Vengti patekimo ant odos. Kilus gaisrui naudoti gesintuvus: pūtų, miltelių arba angliarūgštės. Negesinti vandeniu! Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. Nepilti į kanalizaciją, vengti patekimo į dirvožemį, vandens telkinius, gruntinius vandenis.Tuščią tarą priduoti į surinkimo punktą, o skystą likutį į pavojingų atliekų surinkimo punktą.

Lakiųjų dalelių kiekis

Leistinas lakiųjų dalelių kiekis produkte (pogrupis i): 500 g/l (2010).

Maksimalus lakiųjų dalelių kiekis produkte <500 g/l.