AURA TERRACE AQUA

Kategorija:

Aprašymas

Savybės

Vandeniu skiedžiamas aliejus terasoms.

  • Apdirbtas paviršius įgyja atsparumą medienos pleišėjimui, nešvarumams ir atmosferos poveikiui.
  • Sudėtyje yra priedas, mažinantis medinių paviršių slidumą.
  • Bespalvė priemonė tonuojasi pagal spalvų katalogą: Wood Color Oil.
  • Spalva: ruda (Brown).

Paskirtis

Priemonė, vandens emulsijos alkidinio aliejaus pagrindu, skirta medienos paviršių apsaugai ir dekoratyvinei apdailai išorės darbams.

Apdorojamų paviršių tipai

Aliejus naudojamas slėginiu būdu impregnuotai ir neapdirbtai visų rūšių medienai. Rekomenduojama obliuotai medienai. Naudojamas terasoms, perdangoms, tiltams ir kitiems horizontaliems paviršiams, taip pat turėklams, laiptams, aptvėrimams ir kt.

Kokybės standartas

LOJ (lakieji organiniai junginiai) – kiekis pagal Europos Sąjungos direktyvą 2004/42/CE.

Produktų ir paslaugų kokybę garantuoja kokybės valdymo sistema ISO 9001 Eskaro AS.

Išeigos skaičiuoklėPlotas (m2)


Reikės:

l
Paviršiaus paruošimas Paviršius turi būti sausas (drėgmės ne daugiau kaip 20%) bei kruopščiai nuvalytas nuo nešvarumų, riebalų ir dulkių. Medienos paviršius turi būti nepažeistas grybelio (pelėsių, pūvimo, pamėlynavimo). Medienai valyti ir balinti naudoti priemonę Aura Wood Cleaner. Patamsėjusius paviršiaus dalis valyti šepečiu, grandikliu ir švitriniu popieriumi. Išpuvusias lentas pakeisti naujomis. Anksčiau dažytus paviršius reikia visiškai pašalinti šepečiu, grandikliu arba šilto oro pūstuvu. Naujus arba nuvalytus paviršius gruntuoti Aura Biostop priemone. Slėgio metodu impregnuotiems medienos paviršiams prieš apdorojimą priemone Aura Terrace Ruskea reikia leisti pastovėti bent 6 mėnesius. Metalines detales apsaugoti nuo rūdijimo.
Paviršiaus padengimas Prieš naudojimą priemonę reikia išmaišyti. Paviršių tepti 1 - 2 sluoksniais kempine arba teptuku, esant ne žemesnei kaip +50C temperatūrai, bei santykiniam oro drėgnumui iki 80%. Ant paviršiaus tepti nuo krašto iki krašto tolygiai, išilgai pluošto, pilnai padengiant paviršių ir sujungimo vietas. Kitą sluoksnį tepti tada, kai pirmasis susigeria į medieną. Nesusigėrusį aliejų pašalinti nuo paviršiaus medžiagos skiaute. Ypač kruopščiai reikia apdoroti medienos detalių galus. Prieš įrengiant pastolius rekomenduojama apdoroti ir pastolių lentų kitas puses. Paviršius, kuriuos oro sąlygos veikia ištisus metus, rekomenduojama apdoroti kartą per metus. Normaliomis sąlygomis apdorotas paviršius tampa atsparus nusidėvėjimui per savaitę po priemonės užtepimo.
Darbo įrankiai Kempinė, teptukas. Po darbo įrankius valyti vaitspiritu.
Skiediklis Vaitspiritas
Išeiga (1 sluoksniui) 9 – 12 m2/l
Džiūvimo laikas 5 - 10 val. (esant +200C temperatūrai ir santykiniams oro drėgnumui 50%)
Spalva Ruda
Tankis Apie 0,8 g/cm3
Kietųjų dalelių kiekis Apie   30%
Saugojimo sąlygos 5 metai sandariai uždarytoje gamyklinėje taroje, esant +5...+300C temperatūrai.
Atsargumo priemonės Priemonė degi. Sudėtyje yra sunkiai hidrogenizuoto pramoninio benzino tirpalo (naftos), tolilo fluanido, metilo etilketoksimo. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra tungų ir linų dėklų aliejaus. Aliejumi užterštas atliekas ir skiautes surinkti į nedegius indus. Galimas užsiliepsnojimo pavojus. Atliekas ir tuščias pakuotes utilizuoti laikantis galiojančio vietos reglamento. Kenksminga, nurijus sukelia plaučių sužalojimą. Pakartotinis veikimas gali sąlygoti odos sausumą arba sutrūkinėjimą. Nuodinga vandens organizmams, gali sąlygoti ilgalaikį vandens aplinkai kenkiantį poveikį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vengti sąlyčio su oda. Kilus gaisrui naudoti putas, miltelius arba anglies dvideginį. Nenaudoti vandens. Nurijus chemikalo neskatinti vėmimo, kreiptis į gydytoją ir parodyti jam pakuotę arba etiketę.
Lakiųjų dalelių kiekis Leistinas lakiųjų dalelių kiekis produkte (pogrupis f): 700 g/l (2010).Maksimalus lakiųjų dalelių kiekis produkte <700 g/l.